Nortzuk gara
“ACERMAS, Eragin Sozialeko Rafaela Maria Zentro Elkartea” dirurik irabazteko asmorik gabeko elkartea da, hasieran, Las Arenas-eko (Getxo) Jesusen Bihotz Sakratuaren Esklaboetako izandako Ikaske Ohiei “Sta. Rafaela María” elkartu zaizkie, eta edozein pertsona elkar diezaizkieke, Bizkaia-ko Lurralde Historikoko desgaitasuna duten pertsonen integraziorako lagundu dezaten.
Historia
Rafaela Maria Lanbide Zentroa 1978an sortzen da kontsultategiari eta Maria Inmakulada Kongregazioak sortutako heziketa bereziko eskolari jarraipena emateko Zorrozan, eta sorreraren helburua Bizkaia-ko lurralde historikian bizi diren pertsona desgaitsuei hobetzeko eta garatzeko laguntza eskaintzen die.

Mercedes Arancibia Amari bide hau hastera eraman zion izpiak Sta. Rafaela Maríak jarri zituen arauak “errealitatearen transformazio konpontzailea” bultzatzeko izan zen, “giza eskubideak, justicia eta bakea errespetatuz”.

Hasieratik gaur eguneraino egindako bidean, Rafaela Maria Zentroak bere tamainua haunditu du, bere jarduera sendotu du Lanbide Zentru bezala eta bere jarduera dibertsifikatu du 1990ean Enplegu Bereziko Zentroa irekiz. Gainera programa desberdinak martxan jarri ditu, eta jarduerak egin ditu pertsona desgaitasunen sozio lanbideen barnean sartzeko.

1.999an Elkartea “Erabilgarritasun Publikotzat” adierazia izan zen eta 2016 urtean Eusko Jaurlaritzak “Interes Sozialtzat” adierazi zuen.

Gure ibileran izan da eta funtsezkoa da funtzionamendu onerako eta Zentroaren iraupenerako, pertsonen eragina, era eskuzabalean lagundu dute eta guri laguntzen jarraitzen digute borondatezko eta funtsezko euskarria bai langileentzat eta Zentroko profesionalentzat bai bere erabiltzaileentzat diren bezala. Boluntarioaren eragin honek esanahi berezia lortzen du, Eskalben AA. AA –Elkarteak bere proiektuari eraikitze eta hedapena emateko.

Beste modu batean izan ezin zen moduan, gure Zentroa azken 30 urte hontan ingurune sozialena egon diren aldaketetara moldatzen egon da, sektoreko erregulazio berrietara modernizatuz eta moldatuz.


Moldaketa hauen ondorioz, 2017an Elkarteak bere Estatutuak berritu ditu eta bere izendapena aldatu du “ACERMAS, Eragin Sozialeko Rafaela Maria Zentro Elkartea” izanik.
Misioa, Ikuspegia, Baloreak
Misioa
Desgaitasun intelektuala duten pertsonei lagundu beraien ahalmen desberdinak bultzatuz guztizko bizitza zoriontsua lortzeko, familia, social eta lanbidean barneratuta egonik.

Ikuspegia
Desgaitasuna duten pertsonentzako zentroa gara zeinetan sozio lanbidean barneratzeko lana egiten ahalegintzen gara era indibidualizatuan. Pertsona bakoitza proiektu bat da.
Baloreak
Balore huen garapena gurekin lan egiten duten pertsona guztien eragin bakoitzaren ardatz egituratzaileak dira.
 • Duintasuna
 • Barneratzea
 • Humanitatea
 • Gardentasuna
 • Ahalegina
 • Hurbiltasuna
 • Epeltasuna
 • Errespetua
 • Konpromisoa
 • Kalitatea
 • Berdintasuna
 • Apaltasuna
 • Altruismoa
 • Lankidetza
Gobernu Organoak
Gure Elkarteak gobernu organo eta administrazio bezala Bazkideetako Batzar Orokorra eta zuzendaritza iraunkorreko kolegiatutako organo bezala Zuzendaritza-Batzorde bat ditu.
Zuzendaritza Batzordea gure bazkideetako zortzik osatzen dute eta ordezkaritza organoa da zeinek Elkartearen kudeaketak eta interesak zaintzen ditu, Batzar Orokorraren zuzendaritza eta antolamenduak jarraituz.
Zuzendaritza Batzordearen Konposaketa
Lehendakaria
Isabel Real de Asua Guinea
Lehendakari ordea
María del Mar Hormaechea Abaitua
Idazkaria
Ignacio Imaz Ocharan
Diruzaina
Rafael Sáenz de Santa María Pombo
Batzorkidea
Esperanza Ybarra Ybarra (Ikasle Ohia)
 
Milagros Lorente Fernández (Ikasle Ohia)
 
María Dolores Echevarría Arancibia (Ikasle Ohia)
 
Jose Antonio Canales García
Gerentzia profesionalizatuta dago eta gaur egun Pilar Bergareche Gandarias-en kontu dago zein kudeaketaz, eraginkortasunaz eta eguneroko Rafaela Maria Zentroaren funtzionamendu ona burutzeaz arduratzen da, egindakoaren kontuak Zuzendaritza Batzordearen aurrean emanik.
Hirugarren Sektorea
Jarduera ekonomiko eta sozialen eremuan Hirugarren Sektorea agertzen da, hórrela deitua jada existitzen diren beste bietatik desberdintzeko, Ekonomia Pribatuko sektorea, eta Sektore Publikoa.
Rafaela Maria Zentroa, euskal Hirugarren Sektoreko elkarte bezala, pertsona desgaitasunen social barneratzean parte hartzen du eta ardura publikoaren sistemak osatzen ditu, entitate kolaboratzaile bezala, sinatutako Hitzarmenaren bitartez, Bizkaia-ko Foru Diputazioaren Sozietate Akzioko departamentuarekin.

Berriz Hirugarren Sektoreko antolaketak haien artean elkartzen dira kolaborazio-sareak osatuz. Era hontan Rafaela Maria Zentroa EHLABE-ko kidea da, Euskadiko Autonomia Erkidegoaren Enplegu Bereziko Entitate elkartea.

EHLABE-ko kide bazkideek pertsona desgaitasunentzako enplegu aukera sorkuntzak bilatzen ditugu, barneratze soziak eta garapen personal eta profesionala lortzeko, lana tresna moduan erabiliz lana bazkide laboral moduan hartuz.
Loturak
Dokumentazioa